Povinné osoby

Zákon č. 297/2008 Z.z. stanovuje okruh povinných osôb (§ 5) podľa predmetu činnosti a stanovuje povinnosti a postupy, ktoré musia plniť tieto povinné osoby:

 • 1) banka, pobočka zahraničnej banky
 • 18) prevádzkovateľ hazardnej hry (stávkové kancelárie, kasína)
 • 2) centrálny depozitár cenných papierov (CDCP)
 • 19) poštový podnik
 • 3) burza cenných papierov (BCP)
 • 20) súdny exekútor
 • 4) komoditná burza (KB)
 • 21) správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca
 • 5) správcovská spoločnosť a depozitár
 • 22) audítor, účtovník, daňový poradca
 • 6) obchodník s cennými papiermi (OCP)
 • 23) sprostredkovateľ predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitky)
 • 7) finančný agent, finančný poradca
 • 24) advokát, notár
 • 8) zahraničný subjekt kolektívneho investovania
 • 25) poskytovateľ služieb správy majetku
 • 9) poisťovňa, zaisťovňa
 • 26) organizačný a ekonomický poradca
 • 10) dôchodková správcovská spoločnosť (DSS)
 • 27) služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
 • 11) doplnková dôchodková spoločnosť (DDS)
 • 28) prevádzkovateľ aukčnej siene
 • 12) zmenáreň
 • 29) obchodník s umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi
 • 13) faktoring a forfaiting (obchodovanie s pohľadávkami)
 • 30) obchodník so starožitnosťami a kultúrnymi pamiatkami
 • 14) dobrovoľné dražby
 • 31) obchodník s drahými kovmi a kameňmi
 • 15) finančný prenájom, poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
 • 32) záložňa
 • 16) platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí
 • 33) veriteľ
 • 17) exporno-importná banka SR (EXIM)
 • 34) kto vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 EUR